Firma konsultingowa BMT Polska z siedzibą we Wrocławiu

fotowoltaika

BMT Polska jest firmą konsultingową świadczącą szeroki wybór usług wspierających rozwój przedsiębiorstw i jednostek w sektorze publicznym.

Działalność Spółki koncentruje się na działaniach na rzecz zapewnienia zgodności przedsięwzięć inwestycyjnych z zasadami ochrony środowiska, pozyskania finansowania dla przedsięwzięć wymagających wsparcia, projektowaniu instalacji w gospodarce ściekowej, odpadowej.

BMT Polska jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą od 1995 r. W pierwszych latach działalności rozwój Spółki zapewniły usługi związane z opracowywaniem programów działań proekologicznych w zakresie ochrony powietrza, związanych z rozległymi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz ekologiczno-ekonomiczna koordynacja tego typu przedsięwzięć. Jednym z naszych głównych partnerów był Ekofundusz, wspierający przedsięwzięcia w ochronie środowiska środkami pochodzącymi z części zagranicznego długu Polski.

Aktualnie działalność Spółki opiera się na trzech filarach:

  1. usługi w zakresie ochrony środowiska,
  2. finansowanie i ocena wykonalności,
  3. projektowanie wielobranżowe.

Podstawą ekonomiczną i organizacyjną firmy jest intelektualny potencjał i fachowa wiedza wieloletnich pracowników oraz osób współpracujących z firmą.

BMT Polska zdobywa klientów kompetencjami i rzetelnością. Prace, których się podejmujemy, wykonujemy zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami, przy zachowaniu należytej staranności. Nasza historia i osiągnięta pozycja na rynku usług konsultingowych dowodzi, że przyjęta przez nas filozofia działania była i jest nadal słuszna.

Firma została doceniona przez wiele przedsiębiorstw i instytucji, które wpisały na stałe BMT Polska do swoich planów inwestycyjnych, jako wykonawcę usług w zakresie ochrony środowiska, usług związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem dofinansowania ze źródeł pomocowych, oceny wykonalności przedsięwzięć, usług projektowania wielobranżowego. Na naszej liście referencyjnej jest prawie 5 000 opracowań.

BMT Polska wciąż stawia sobie nowe wyzwania, dążąc do zadowolenia wszystkich swoich klientów. Jednocześnie dbamy, aby działalność inwestorów uwzględniała przemyślane korzystanie z zasobów Ziemi, by te wystarczyły do budowania dobrobytu obecnego pokolenia oraz mogły zaspokajać potrzeby w przyszłości.