Rodzaj obsługiwanych inwestycji

przekrój liściaBMT Polska świadczy usługi doradztwa dla podmiotów obsługujących obiekty takie jak:

 • zakłady przemysłowe,
 • instalacje energetyczne (źródła, przyłącza, sieci),
 • centra handlowe,
 • centra logistyczne,
 • bazy transportowe,
 • terminale przeładunkowe,
 • stacje paliw,
 • instalacje odnawialnych źródeł energii (energetyka wiatrowa i fotowoltaika),
 • instalacje do przetwarzania odpadów,
 • infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną,
 • infrastrukturę drogową, w tym rowerową,
 • transport publiczny,
 • mieszkaniowe,
 • biurowe,
 • kultury,
 • oświatowe, żłobki,
 • sportowe i turystyczne,
 • szpitale i zakłady opieki zdrowotnej,
 • hotele,
 • parki,
 • administracji rządowej i samorządowej.